Вход за клиенти
Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 април 2015 г. влизат в сила промени в Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на "Вида оптикс ТВВ" ООД.

Измененията и допълненията на Общите условия са в изпълнение на писма изх. №Ц-03-9132/17.12.2014 и изх. №Ц-03-9132/20.02.2015 на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с Решения на КЗП, документирани съответно в Протокол №06 от 12.02.2015 г. и Протокол №10 от 12.03.2015 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общите условия, които са на разположение в раздел "Помощ" на електронния сайт на "Вида оптикс ТВВ" ООД, както и във всички офиси на фирмата.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия в едномесечен срок и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Вида оптикс ТВВ” ООД. За неупражнилите правото си клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия.

С уважение,

Вида оптикс ТВВ