Вход за клиенти
Използвайки услугите на "ВИДА ОПТИКС - ТВВ" ООД,
Вие получавате високоскоростен инернет:

- Без обвързващ договор
- Без допълнителна такса за телефонен пост
- РЕАЛНО ДОСТИЖИМИ, А НЕ ЛОКАЛНИ ИЛИ MAN СКОРОСТИ
- Еднаква скорост към българското и интернет пространство
- Съотношение download/upload - 2:1
- Безплатен реален IP адрес
- SMS известяване
- Възможност за плащане през ePay.bg и Easypay
- БЕЗПЛАТНО ВКЛЮЧВАНЕ

ПЛАН
Скорост
1 месец
6 месеца
12 месеца
ДОМАШЕН
МИНИМАЛЕН
10 Mbit/s 15 лв 6+1 бонус
12+3 бонус
ОСНОВЕН
20 Mbit/s 18 лв 6+1 бонус
12+3 бонус
РАЗШИРЕН
40 Mbit/s 23 лв 6+1 бонус 12+3 бонус
УЛТРА
60 Mbit/s 26 лв 6+1 бонус 12+3 бонус
БИЗНЕС
ОСНОВЕН
40 Mbit/s 30 лв
- Включен безплатен статичен IP адрес
- Неограничен брой пощенски кутии и компютри
РАЗШИРЕН
60 Mbit/s 42 лв
VIP
80 Mbit/s 120 лв


За повече информация тел.: 094/600004, 0898600004, 0886600004, 0878600004

Всички цени са с ДДС.

  • Всички тарифи включват пощенска кутия с размер 500МВ (POP3/SMTP/WEB достъп)

  • При желание за ползване на статичен IP адрес се заплащат 5 лева месечно или 40 лева за година

  • Това, което е указано във вида услуга, е максималната скорост, която е реално достижима от клиента

  • Услугата е негарантирана, което означава, че избраната скорост може да варира от 70% до 100% във времето. Негарантирана също означава, че са допустими временни прекъсвания във връзката, които се отстраняват в максимално кратък срок след подаден сигнал от клиента

Цените са в сила от 10.09.2012 г. и важат за територията на гр. Видин