Вход за клиенти
Без обвързващ договор!

Без допълнителна такса за телефонен пост!

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ
ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ - ИНТЕРНЕТ
ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ - ТВ
Интернет 10 Mbit/s
+
60+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
Интернет 20 Mbit/s
+
90+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
Интернет 10 Mbit/s
+
130+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
ОСНОВЕН ПАКЕТ
РАЗШИРЕН ПАКЕТ
УЛТРА ПАКЕТ
Интернет 20 Mbit/s
+
130+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
40+ HD програми бонус*
Интернет 40 Mbit/s
+
130+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
40+ HD програми бонус*
Интернет 60 Mbit/s
+
130+ цифрови програми
48 аналогови програми
Телевизия Видин
20+ радио канала
40+ HD програми бонус*
Допълнителни пакетни услуги

Екстра пакет - HBO, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Филми

+6 лева

Еротичен пакет - еротични програми, излъчвани 24 часа

+2 лева

Допълнителен приемник - съдържа пакетите, включени към основния приемник

+2 лева

 * За приемането на HD програмите е необходимо HDTV оборудване


 

За повече информация тел.: 094/600004, 0898600004, 0886600004, 0878600004

Всички цени са с включен ДДС и важат за територията на гр. Видин