Вход за клиенти
РАЗДЕЛ XIII – Приложим закон

28. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016