Вход за клиенти
РАЗДЕЛ II – Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ осигурява комутируема и некомутируема връзка между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно стандарта и технологичните възможности на мрежата:

4.1. Услуги за осъществяване на интернет достъп:

- неограничен достъп – Услугата предоставя ползване на неограничен като обем трафик при лимитирана скорост в рамките на цялото денонощие. За активирането й ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по свой избор заплащат услуга в зависимост от избраната скорост и период по ОФЕРТА на ОПЕРАТОРА. Заплатената услуга важи за съответен период, като достъпът до интернет се спира на същия ден, на който е извършено плащането след определения брой месеци. Услугата се предплаща.

- свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА – ОПЕРАТОРЪТ свързва ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към МРЕЖАТА след подадена ЗАЯВКА за това. ЗАЯВКАТА се подава лично в офиса на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ сключва индивидуален договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ за физическото му свързване към МРЕЖАТА.

4.2. Безплатни услуги – Безплатни услуги, свързани с предоставяне на информация за далекосъобщителните услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА: интернет (WEB) страница – www.vidaoptics.com

5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават неограничен достъп до всички безплатни услуги с ограничена негарантирана скорост в зоната на обслужване на МРЕЖАТА.

6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства по пазарни цени. За всички продадени устройства е осигурен 24 месеца гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.

6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.

6.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.

7. ОПЕРАТОРЪТ активира услугата/ите, съгласно сключения договор за услуги с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа от датата на плащане на цената определена за всяка услуга в т.19 от РАЗДЕЛ IX.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016